013 7533187 / 060 497 2512

Christo Smith Law Blog

CS Property Management

Die bestuur van Deeltitelskemas en ander woonkomplekse is ingewikkeld en tydrowend. Ons unieke stelsel verander die lewens van trustees en inwoners in ‘n lied. Die stelsel is aanlyn. Die invordering van heffings is effektief want daar is geen rondslomp met invordering nie. Alle regsdienste is ingesluit. Die stelsel is deursigtig – almal weet wat die stand van sake is van oomblik tot oomblik. Kommunikasie is flink en omvattend. Dit sakel onnodige vergaderings uit en sorg dat belangrike sake aandag kry. Die finansies is eerste prioriteit.

Sorg vir jou grootste belegging. Maak seker jou waarde bly verskans met die regte bestuurstelsels.

Luister hier onder na  die redes waarom skemas goeie bestuur verg en die diens wat ons bied.

CS Property Management