013 7533187 / 060 497 2512

Christo Smith

Christo Smith

Director / Direkteur

Contacts

013 - 7533187 / 8
christo@csprok.co.za
Christo is gebore op 4 Februarie 1954 en matrikuleer in 1971 aan die Lindense Hoërskool in Johannesburg. Hy verwerf in 1975 die graad BA(Regte) aan die Randse Afrikaanse Universiteit en in 1981 die LLB graad aan Unisa. Hy voltooi sy klerkskap by die firma Haasbroek & Boezaart in Pretoria en word in 1983 toegelaat as prokureur. Hy verwerf ook in 1989 die kwalifikasie SERTBBP (UNISA) in trusts en gevorderde boedelbeplanning. Christo praktiseer tussen 1984 en 1998 as vennoot in die firmas Pienaar & Smith in Johannesburg en D P du Plessis & Vennote in Pretoria en verhuis in 1989 na Nelspruit waar hy die firma Christo Smith Prokureurs Ingelyf vestig en sedertdien praktiseer.
Christo spesialiseer  die afgelope 26 jaar in Hooggeregshof en Landdroshof litigasie, in besonder uitsettings, huureise, kontraktereg en egskeidings. Hy het ook ondervinding in die koöperatiewe reg, onder andere die oprigting en administrasie van trusts, die bereddering van boedels en boedelbeplanning in die algemeen. Christo het ook reeds verskeie vakkundige artikels gepubliseer en in verskeie openbare liggame gedien, onder andere die Stadsraad van Nelspruit, die Bestuurskomitee van die Stadsraad en Bestuursrade van skole. Hy is die outeur van die LexisNexis publikasies Eviction & Rental claims : a Practical Guide en Civil Practice in Magistrates’ Courts : The Practitioner’s Manual.​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​