013 7533187 / 060 497 2512

Jacques Smith

Jacques Smith

Direkteur / Director

Contacts

0137533187
js@csprok.co.za
Jacques matrikuleer in 1999 aan die Hoërskool Bergvlam in Nelspruit en behaal in 2003 die graad B.Com (Regte) aan die Randse Afrikaanse Universiteit. In 2004 verwerf hy die Nagraadse Sertifikaat in Onderwys aan die RAU en kwalifiseer in 2005 as eiendomsagent. Hy was gedurende 2004 tot 2008 verbonde aan ‘n eiendomsagentskap en ‘n in- en uitvoermaatskappy in Johannesburg. Hy sluit in 2008 aan by Christo Smith Prokureurs Ingelyf. Hy behaal die LLB graad in 2013 en is toegelaat as prokureur en transportbesorger. Jacques is ‘n direkteur van die firma en is onder andere gemoeid met aktes, eiendomme, litigasie en boedels.
Jacques het ‘n voorliefde vir die natuur en fotografie en besoek gereeld die Kruger Wildtuin op fotografie ekspedisies. Hy  voltooi die Comrades marathon in 2011, 2012 en 2015 en verwerf in 2011 ‘n Bill Rowan medalje in ‘n tyd van 8uur 47 minute.