013 7533187 / 060 497 2512

Veronica Ngwenya

Veronica Ngwenya

Veronica het aan die begin van 2016 by die firma aangesluit. Sy is ‘n opgeleide aktes assistente en is verantwoordelik vir die firma se effektiewe indienings en uitvoerings van aktes in die Aktekantoor. Veronica hanteer ook algemene administratiewe pligte. Sy het ‘n seuntjie van 18 maande.