013 7533187 / 060 497 2512

Yolandi Swart

Yolandi Swart

Kandidaatprokureur / Candidate Attorney

Contacts

013 - 7533187 / 8
land@csprok.co.za
Yolandi Swart (néé Engelbrecht) matrikuleer in 2001 aan die Hoërskool Rob Ferreira in Witrivier.
Sy sluit in die volgende jaar aan by die firma as leerklerk. Sy behartig algemene litigasie en later ook aktes en begin mettertyd haar LLB studies. Na ‘n dienstydperk van 8 jaar aanvaar sy diens by Seesa waar sy haarself as gedugte arbeidspraktisyn ondreskei. In 2011 sluit  Yolandi weer aan by die firma en hervat haar leerklerkskap. Sy hanteer tans Hooggeregshof litigasie, arbeidsake,  asook aktes en assisteer in die beplanning van seminare. Yolani behaal in 2015 die LLB graad. Sy het haar reeds in die praktyk onderskei as ‘n bekwame bemiddelaar van probleemsituasies, veral tydens die koop en transportering van eiendomme en Hooggeregshof bestrede sake. Sy is getroud met Gunter Swart en hulle het een seun Jean.