013 7533187 / 060 497 2512

Christo Smith Law Blog

Defektiewe goedere – wat is jou regte?

Consumer protection

‘n Persoon wat goedere koop by ‘n diensverskaffer is kragtens ons gemene reg geregtig om goedere vry van defekte te ontvang, afgesien van uitdruklike waarborge wat verskaf word.  Die Wet op Verbruikersbeskerming 2008 verskaf addisionele remedies in gevalle waar verbruikers gerief voel oor die kwaliteit van goedere.

Artikel 56 van die Wet bepaal dat ‘n verbruiker defektiewe goedere binne 6 maande na die koopdatum kan teruglewer aan die verskaffer wat die keuse het om dit te herstel of die koopprys terug te betaal. Indien die goedere nie binne 3 maande herstel kan word nie, moet die verskaffer die koopprys terug betaal aan die verbruiker. Alhoewel optrede in terme van die bepalings van die Wet die verkruiker mag verontrief, bepaal die Wet dat die verbuiker al se gemeenregtelike remedies behou. Verbruikers word derhalwe geadviseer om ‘n prokureur te raadpleeg in gevalle waar hulle aankope defektief is sodat die remedies in terme van die gemene reg of die Wet, of beide, afgedwing kan word.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Defektiewe goedere – wat is jou regte?