013 7533187 / 060 497 2512

Christo Smith Law Blog

Uitsettings Seminare – Middelburg & Potchefstroom

Seminare word aangebeid op

6 Desember 2017 in Middelburg en

7 Desember 2017 in Potchefstroom

Doen besprekings hier

Die uitsettingsreg het in vele opsigte ontwikkel as gevolg van hofuitsprake en wetgewing. Die Verbruikerswet het ook ‘n wesentlike invloed op sekere iuitsettings en daarbenewens is die deeltitel- en gemeenskapskema landskap ingrypend verander as gevolg van nuwe wetgewing.  Die Sectional Titles Schemes Management Act 8 of 2011 en die Community Schemes Ombud Service Act 9 of 2011 is op 7th October 2016 in werking gestel. Verskeie regulasies is ook gepubliseer.
Prokureurs, trustees en eiendomsagente moet op hoogte kom van die kritiese aspekte van hierdie wetgewing aangesien verskeie vorme van nakoming vereis word. ‘n Litigasie prosedure is ook geskep vir beslegting van alle dispute deur die Ombud. Nie-nakoming kan lei tot boetes en vervolging. Agente wat optree in stryd met die wetgewing kan boonop sivielregtelik vir skadevergoeding aangespreek word.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uitsettings Seminare – Middelburg & Potchefstroom