013 7533187 / 060 497 2512

Christo Smith Law Blog

Jurisdiksie : Belangrike beslissing van die Appélhof

Die praktyk in sommige Afdelings van die Hooggeregshof vir sover die hoofsetel nie jurisdikasie het oor die geheel van die gebied van die Afdeling nie, is deur die Appélhof ter syde gestel. Daar is verskeie bestaande uitsprake en beslissings van die Mpumalanga Afdeling van die Hooggeregshof insoverre die hoofsetel in Nelspruit en die plaaslike setel in Middelburg as bykans afsonderlike afdelings bedryf is. In terme van die bestaande praktyk kon die hoofsetel in Nelspruit nie sake aanhoor wat resorteer buite die “gebied” van Mbombela nie. Die Appélhof se beslissing beteken dat die hoofsetel in Nelspruit konkurrente jurisdiksie het, wat inhou dat die hoofsetel sake oor die geheel van die Afdeling se gebied, wat Middelburg insluit, kan aanhoor. Die Middelburg plaaslike setel het nie konkurrente jurisdiksie nie.

Die Appélhof het inter alia op 25 Junie 2021 bevind dat :

“The main seat of a Division of a High Court is obliged to entertain matters that fall within the jurisdiction of a local seat of that Division because the main seat has concurrent jurisdiction”.

Die Appélhof het ook bevind dat daar geen plig rus op finansiȅle instellings om die posisie van behoeftige mense in ag te neem wanneer daar besluit word in welke hof aksie ingestel word nie. Dit beteken dat eise wat val binne die jurisdiksie van die Landdroshof wel in die Hooggeregshof ingestel kan word.

Die sitasie van die beslissing is : The Standard Bank of SA Ltd and Others v Thobejane and Others (38/2019 & 47/2019) and The Standard Bank of SA Ltd v Gqirana N O and Another (999/2019) [2021] ZASCA 92 (25 June 2021).

Lees die uitspraak hier.

Jurisdiksie : Belangrike beslissing van die Appélhof