013 7533187 / 060 497 2512

Die span

Annatjie Smith

Kantoorbestuurder / Office Manager
Annatjie Smith is gebore op 14 Augustus 1954. Sy matrikuleer aan die Hoërskool Brits in 1972 en behaal die...
Read Profile

Christo Smith

Director / Direkteur
Christo is gebore op 4 Februarie 1954 en matrikuleer in 1971 aan die Lindense Hoërskool in Johannesburg. Hy...
Read Profile

Cicke Els

Seminare en Aktebesorging / Seminars & Conveyancing
Cicke Els is gebore in 1992 en voltooi haar skoolloopbaan aan die Goudrif Hoërskool aan die Oos-Rand. Cicke is...
Read Profile

Felicia Hattingh

High Court & Magistrate's Court litigation
Felicia  is gebore in 1993 en matrikuleer aan die Kanonkop Hoërskool in Middelburg. Felicia sluit in Maart 2014...
Read Profile

Jacques Smith

Direkteur & Transportbesorger / Director & Conveyancer
Jacques matrikuleer in 1999 aan die Hoërskool Bergvlam in Nelspruit en behaal in 2003 die graad B.Com (Regte)...
Read Profile

Melissa van Rensburg

Estates / Boedels
Melissa is gebore in 1986 en voltooi haar skooljare aan die Hoërskool Standerton in Standerton.  Sy beskik oor...
Read Profile

Nadine Scrimnenger

Properties / Eiendomme
Nadine Scrimnenger is gebore op 15 July 1998 te Johannesburg. Sy voltooi haar skolloopbaan aan Hoërskool Bergvlam in...
Read Profile

Sarie Pieterse

Reception & Collections
Sarie Pieterse is gebore op 23 Mei 1968 te Boksburg. Sy matrikuleer aan die Trompsburg Sekondere Skool in 1985 en...
Read Profile

Yolandi Swart

Kandidaatprokureur / Candidate Attorney / High Court Correspondents
Yolandi Swart (néé Engelbrecht) matrikuleer in 2001 aan die Hoërskool Rob Ferreira in Witrivier. Sy sluit in die volgende jaar aan...
Read Profile