013 7533187 / 060 497 2512

Christo Smith Law Blog

Nuwe Pie uitspraak

Die Konstitusionele Hof het op 8 Junie uitspraak gegee in die saak van Occupiers of erven 87 & 88 Berea v Christiaan Frederick De Wet N.O. [2017] ZACC 18.

Die volledige uitspraak, wat in besonder handel met howe se plig in terme van artikel 26 van die Grondwet wanneer uitsettings oorweeg word, is hier onder beskikbaar.

CCT 108-16 Occupiers of Erven 87 & 88 Berea v Christiaan Frederick De W…

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Nuwe Pie uitspraak