013 7533187 / 060 497 2512

Aktes en Transportbesorging

Aktes en Transportbesorging

Christo Smith Prokureurs beskik oor doeltreffende en baie bekwame aktes personeel. Jacques Smith is die firma se transportbesorger en notaris. Die firma is gerieflik naby aan die Aktekantoor in Nelspruit geleë. Raadpleeg ons vir effektiewe, kwaliteit diens.
Nadat ‘n huis of ander eiendom verkoop is, moethof2 dit op die koper se naam in die aktekantoor geregistreer word. Dit is veral belangrik dat hierdie proses glad moet verloop aangesien die betaling van die koopprys en agentekommissie daarvan afhanklik is.
Jy is geregtig om by die eiendomsagent aan te dring op die prokureur van jou keuse. Kontak ons vir advies voordat jy enige kontrak teken. Indien ons die transport gaan behartig is advies oor die kontrak nominaal.
Die gebruik is dat die verkoper die prokureur aanwys wat die transport sal behartig, alhoewel dit nie ‘n absolute reël is nie. Kopers onderhandel dikwels anders, veral wanneer groot koopsomme betrokke is en die risiko vir die koper groot is.

Kontak ons vandag vir advies