013 7533187 / 060 497 2512

Skuldinvordering

Debt Collection

Skuldinvordering

Christo Smith Prokureurs is gerat om slegte skuld effektief namens kliënte in te vorder.
In gevalle waar skuldenaars aan skuld moet afbetaal, weens ‘n ooreenkoms of hofbevel, maak die firma gebruik van moderne rekenaar sagteware ten einde te verseker dat kliënte te alle tye op hoogte gehou word van die vordering met die proses. hof9
Dit is belangrik om nie te talm met die oorhandiging van slegte skuld nie aangesien skuldenaars geneig is om gereeld te verhuis of bates te versluier. Dit kan meebring dat prosesse oor en oor uitgereik moet word of opspoorders aangestel moet word met gepaardgaande verhoging van kostes.
Ons beleid is om te streef om indien enigsens moontlik, koste, kapitaal en rente te verhaal ten einde te verseker dat die kliënt, nie ‘n verlies ly nie.

 

Kontak ons vandag vir advies