013 7533187 / 060 497 2512

Egskeidings en huweliksreg

Divorces & Matrimonial Law

Egskeidings en huweliksreg

Is jou huwelksgoehof7dere bedeling in orde voordat jy trou? Wat is die beste bedeling? Ons adviseer oor en  registreer huweliksvoorwaarde kontrakte. Maak seker jy weet hoe dit werk voordat jy in die huwelik tree.
‘n Egskeiding is nooit ‘n aangename ondervinding nie. Dit kan nog erger wees as die partye swak verteenwoordiging het. Christo Smith Prokureurs het jarelange ervaring in die voer van egskeidings, beperking van koste en onderhandeling van skikkings.
Afgesien van die egskeiding self, is daar baie verbandhoudende sake wat hangende die geding spesiale aandag verg.
Beskermingbevele in terme van die Wet op Gesinsgeweld is dikwels nodig waar ‘n party mishandel word. Tussentydse onderhoudsbevele en bevele oor toesig en sorg van kinders waar ‘n party aan die genade oorgelaat word, is dikwels aan die orde van die dag.hof9
Wees versigtig vir regspraktisyns wat sake veg met die uitsluitlike doel om die partye se bates te verkwansel. Uitgerekte litigasie en gevegte oor beuselagtighede wat koste opjaag, moet vermy word. Wees ook versigtig vir daardie advertensies in die pers van “goedkoop egskeidings” deur ongekwalifiseerde of geskrapte persone. Dit lei altyd tot probleme, lahof22ngtermyn nadelige gevolge en groter kostes.
Dispute oor toesig (residensie) van minderjarige kinders, onderhoud en bates is gemeensaak in egskeidingsgedinge. Die verkeerde advies kan langtermyn noodlottige gevolge inhou. Ons sal jou lei deur die hele proses, seker maak jou tussentydse behoeftes is versorg en ‘n beter toekoms vir jou en jou kinders verseker.

Kontak ons vandag vir advies