013 7533187 / 060 497 2512

Uitsettings en Huureise

Evictions & Rental Claims

Uitsettings en Huureise

Probleme met huurders wat nie betaal nie? Onregmatige okkupeerders op jou eiendom? Of miskien kan jy nie okkupasie kry van jou nuut gekoopte eiendom nie. Dalk is jy met die hande in die hare oor ‘n dreigende uitsetting. Ons kan help.
Die Uitsettingsreg het die afgelope 15 jaar groot veranderinge ondergaan, meestal tot nadeel van Verhuurders. Christo Smith is die outeur van die toonaangewende werk op dié gebied van die reg.hof8
Christo Smith Prokureurs is gerat om uitstaande huurgeld in die kortste moontlike tyd te verhaal en kan beslaglegging van bates ter versekering van huurgeld in meeste gevalle binne 24 uur verseker.
Ons kan u begelei deur die opstel van ‘n huurkontrak en die plasing van ‘n huurder in u eiendom – dit is dikwels waar dinge begin skeefloop. Afgesien van die uitsettingsproses, moet die huurkontrak, in geval van ‘n verhuring, behoorlik en regmatig gekanselleer word. Die self-doenhof89 praktyk veroorsaak meestal groot kopsere.
Die proses word tans deur verskeie statute gereguleer. Residensiële uitsettings word gereguleer deur die Wet op die Voorkoming van Onregmatige Uitsetting en Okkupasie van Grond 19 van 1998 ook bekend as “Pie”. Landelike uitsettings, meestal van toepassing op plaaswerkers, val onder die Wet op die Uitbreiding van Verblyfreg 62 van 1997 (“Esta”) en huurarbeiders word mee gehandel in terme van die Wet op Huurarbeiders 3 van 1996. Dit kan ‘n nagmerrie wees om jou pad deur hierdie statute te vind wanneer jy met ‘n uitsetting gekonfronteer word.
Kommersiële uitsettings word slegs geraak deur die Wet op Verbruikersbeskerming, maar moet steeds voldoen aan die gemeenregtelike beginsels van toepassing op uitsettings en kansellasie van kontrakte.
Maak seker dat jy as huurder billik behandel word. Indien jy ‘n verhuurder is, beveilig jou belegging deur vroegtydig ons bystand in te roep voordat dinge begin skeefloop.

Kontak ons vandag vir advies