013 7533187 / 060 497 2512

Landdroshof en Hooggeregshof Litigasie

Magistrate's Court & High Court Litigation

Landdroshof en Hooggeregshof Litigasie

hof4Christo Smith Prokureurs Ingelyf spesialiseer in Landdroshof en Hooggeregshof litigasie. Ons is ook verskyningsbevoeg in die Hooggeregshof.
Wat is litigasie?
Litigasie is die algemene term vir beslissing van geskille deur die Hof. Meestal behels dit die verhaling van geld wat na bewering aan ‘n party geskuld word. Dit kan ook vershof6keie ander tipe eise behels, soos geskille oor kontrakte, uitsettings van onregmatige okkupeerders, verhaling van huurgeld, motorbotsingeise, en egskeidings. Baie ander gespesialiseerde eise bestaan. Indien u twyfel of u aksie kan instel in ‘n bepaalde geval, sal ons u adviseer.
Verskynings
Die firma doen self alle verskynings in siviele sake in die Landdroshof en in sommige sake in die Hooggeregshof. Dit is nie koste-effektief om advokate in die Landdroshof aan te stel nie. ‘n Baie klein persentasie van advokaatskoste kan iedergeval van die teenkant in die Landdroshof verhaal word. Dit bly egter die kliënt se keuse. Ons direkteure doen alle onbestrede en meeste bestrede Hooggeregshof verskynings.hof7
Jurisdiksie
Die Landdroshowe bestaan uit Distriksafdelings en een Streekafdeling vir elke streek. Die jurisdiksie van die Landdroshof wat bedrae betref is in die Distrikshof beperk tot R200 duisend rand en in die Streekhof tot R400 duisend rand. Alle eise bokant die Streekhof se monitêre jurisdiksie moet in die Hooggeregshof ingestel word.
Die Streekhof het ook jurisdiksie in egskeidingsake. Tensy ‘n egskeiding ingewikkeld is of die teenkant reeds aksie in die Hooggeregshof ingestel het, verkies ons om aksie in te stel in die Landdroshof.

Kontak ons vandag vir advies