013 7533187 / 060 497 2512

Trusts, Testamente en Boedelbeplanning

Trusts & Estate Planning

Trusts, Testamente en Boedelbeplanning

Ons gaan almal sterf, of ons daarvan hou of nie. As Christene verwag ons ‘n opwindende nadoodse dispensasie, maar ons naasbestaandes wat ons oorleef behoort nie hier met ‘n ghof6emors opgesaal te word nie. Jou testament is baie belangrik. Jou boedel verdien net soveel aandag na jou dood as tydens jou lewe. Maak seker jou testament is in orde. Dit kan jare se hartseer vir jou langslewende gade en erfgename voorkom.hof2
Moenie ‘n bank met jou testament vertrou nie!  Prokureurs is daarvoor opgelei : jy sal immers nie toelaat dat jou slagter jou tand kroon nie. Banke doen “gratis” testamente om beheer oor boedels te kry.
Jou eksekuteur word in jou testament aangestel. Jou eksekuteur staan na jou dood in jou skoene. Dit is ‘n posisie van mag. Deur ‘n bank of makelaar as die eksekuteur van jou boedel  te benoem, gee jy al die mag oor jou bates op ‘n skinkbord aan ‘n bank of ‘n vreemdeling – tot nadeel van jou langslewende eggenoot en erfgename. Moet dit nie gering ag nie en moenie versuim nie! Ons gee gratis advies oor testamente.
Christo Smith Prokureurs adviseer ook en sien toe tot die oprigting van trusts en in besonder die gebruik van ‘n trust in boedelbeplanning. ‘n Trust is ‘n baie effektiewe instrument om boedelbelasting te beperk en risikobestuur in besigheidsake te hanteer.
Ons sal seker maak dat jy wyse en noukeurige finansiële besluite neem wat jou en jou geliefdes in die langtermyn sal bevoordeel.

Kontak ons vandag vir advies