013 7533187 / 060 497 2512

Christo Smith Law Blog

Deeltitel & Skema Wetgewing : drastiese veranderings

Die Deeltitel en algemene gemeenskapskema bedeling het drastiese veranderings ondergaan as gevolg van nuwe wetgewing. Die Deeltitel Skema Bestuurswet 8 of 2011 en die Gemeenskapskemas Ombud Dienstewet 9 of 2011 het op 7 Oktober 2016 in werking getree.

Trustees, prokureurs en eiendomsagente moet kennis neem en vertroud wees met die kritiese aspekte van hierdie wetegwing en die regulasies daarkragtens uitgevaardig. Dit is belangrik omdat die wetgewing nakoming van verskeie verpligtinge vereis, die versuim waarvan kan lei tot skadevergoedingseise teen agente en verskeie ander persone gegrond op nalatigheid.

Die belangrikste verwikkelinge wat die wetgewing meebring is die volgende :

 • Registrasie van skemas by die Ombuddiens (30 dae);
 • Maandelikse heffings vir elke eenheid betaalbaar aan die Ombud (90 dae);
 • Jaarlikse opgawes ingedien te word deur elke skema;
 • Voorgeskrewe bestuurs- en gedragsreëlds;
 • Voorgeskrewe reserwefondse;
 • Oudit van state;
 • Onderhoudsplanne jaarliks ingedien te word;
 • Dispuut resolusie meganismes;
 • Stemreg en resolusies;
 • Pligte en aanspreeklikheid van bestuursagente;
 • Openbare aanspreeklikheidsversekering;
 • Uitklarings;
 • Boetes en rente.

Seminare sal vanaf Maart 2017 landswyd aangebied word. Aankondiging volg binnekort op hierdie blad.

Deeltitel & Skema Wetgewing : drastiese veranderings