013 7533187 / 060 497 2512

Seminare

Christo Smith Prokureurs in samewerking met Veritas Bemagtigingstrust bied seminare landswyd aan. Die aanbieder, Christo Smith, is ‘n praktiserende prokureur met meer as 30 jaar ervaring in eiendomsreg.  Hy is die outeur van die handboeke Eviction & Rental Claims : A  practical guide asook Civil Practice in  Magistrates’ Courts : The Practitioner’s Manual. Beide boeke word deur LexisNexis gepubliseer. Hy het reeds verskeie seminare privaat en in opdrag van die Prokureursorde en LEAD aangebied oor Uitsettings, die Landdroshofreëls, die Verbruikerswet en onlangs oor die nuwe Deeltitelwetgewing.

Uitsettings, die Verbruikerswet en die nuwe reels

Senior praktisyns baat by ‘n bondige “neutedop” aanbieding van die jongste ontwikkelings en nuwe hofbeslissings oor hierdie onderwerp. Sedert promulgering van Pie en Esta ongeveer 20 jaar gelede het die reg op hierdie gebeid baie ontwikkel en is die meeste praktisyns op hoogte met die basiese beginsels.

Hierdie seminaar handel oor die nuutste regspraak en prosdurele aanpassings. Die aanbieding is prakties en ook gerig op probleem-oplossing en -bespreking.

Die prosedures rakende Pie en Esta aansoeke word behandel en beide die veranderings in die Landdroshof en Hooggeregshof word aangespreek. Die VBW se impak op uitsettings en huureise word ook in detail behandel.

Volledige voorbeelde en notas word verskaf.

Deeltitels, Gemeenskapskemas en die Ombud

Die Sectional Titles Schemes Management Act 8 of 2011 en die Community Schemes Ombud Service Act 9 of 2011 is op 7th October 2016 in werking gestel. Verskeie regulasies is ook gepubliseer.
Prokureurs, trustees en eiendomsagente moet op hoogte kom van die kritiese aspekte van hierdie wetgewing aangesien verskeie vorme van nakoming vereis word. ‘n Litigasie prosedure is ook geskep vir beslegting van alle dispute deur die Ombud. Nie-nakoming kan lei tot boetes en vervolging. Agente wat optree in stryd met die wetgewing kan boonop sivielregtelik vir skadevergoeding aangespreek word.
Die belangrikste nuwe ontwikkelings wat meegebring word deur die wetgewing en waarmee in besonderhede tydens die seminare gehandel sal word, is die volgende:
 • Registrasie van skemas by die Ombud (30 dae);
 • Maandelikse heffings;
 • Jaarlikse opgawes;
 • Voorgeskrewe bestuurs- en gedragsreëls;
 • Voorgeskrewe reserwefondse;
 • Oudit van state;
 • Instandhoudingsplanne;
 • Dispuutbeslegting en Ombud litigasie;
 • Stemreg en resolusies;
 • Bestuursagente;
 • Getrouheids- en ander versekering;
 • Uitklarings;
 • Boetes en rente.
Ander lokale en sentra sal oorweeg en mettertyd aangekondig word op hierdie blad. Hierdie is ‘n ontbytseminaar (07h00 – 12h00) : sluit volle ontbyt in. Die Paarl seminar sal in Afrikaans aangebied word maar dit is nie ‘n waarborg nie – indien daar Engelse persone is wat nie Afrikaans verstaan nie, sal die seminar in Engels aangebied word met voldoende tyd vir Afrikaanse vrae en bespreking.
Plekke is beperk – bespreking is noodsaaklik. Klik hierdie skakel om ‘n plek te bespreek. Volledige notas wat die wetgewing en regulasies orden en verduidelik in logiese formaat, sal verskaf word.

 *********************

Suksesvolle seminare oor die uitsettingsreg is aangebied in Paarl, Kaapstad, Johannesburg en Pretoria

Sien die terugvoer onder aan die bladsy

kaapcollage

Paarl / Franschoek

lang

Pretoria

The book on Evictions is a loose-leaf publication and is regularly updated. It now includes a new comprehensive section on the effect and application of the Consumer Protection Act on leases and evictions. Christo has presented seminars countrywide on behalf of LEAD as well as privately for a number of years.  He is an expert in the field of evictions and rental claims and litigates extensively in this field of the law.

Seminars are also presented on other topics such as, The CPA, sales and leases and Magistrate’s Court Civil Procedure.
The seminars are presented in Johannesburg, Pretoria, Cape Town, Paarl, Port Elizabeth, East London, Bloemfontein, George and Durban depending on demand.
Click here to view a photopage of previous seminars

veritas1

 


Eviction & Rental Claims : Pie, Esta and the common law 

Eviction law has developed significantly during the past year and various judgments, especially on Pie and Esta have impacted on practice and procedure.The Consumer Protection Act has also brought a new dimension to evictions and rental claims. This is a morning seminar that deals with all evictions – from the first consultation to the final order. Comprehensive notes and precedents are provided as well as hints to speed up the process. The seminar is practical and aimed at clerks as well as seasoned practitioners who need to acquaint themselves with the basics. Special attention is given to drafting aspects and procedure. In addition the practical aspects of Eviction law, the effect of attachment procedures of immovable property, as well as new developments and case law, are dealt with.

veritas1

 

Seminar Feedback: