013 7533187 / 060 497 2512

Christo Smith Law Blog

die klein dingetjies is ook belangrik

Wanneer ‘n testament oorweeg word, is dit meesal ons waardevolle bates wat ter sprake kom. Dikwels laat ons na om die klein dingetjies te oorweeg, soos wie die hond erf, of wie ons kinders se voogde gaan wees. Skakel met ons en kry gemoedsrus.

 

die klein dingetjies is ook belangrik