013 7533187 / 060 497 2512

Christo Smith Law Blog

Landdroshof siviele praktyk : Paarl seminaar

‘n Afrikaanse seminaar oor Landdroshof siviele praktyk word op 14 Maart 2014 in Paarl aangebied. Die seminaar handel met die toepassing van die nuwe reëls, probleemareas en toepaslike nuwe regspraak. Verskeie aspekte waaroor tot nou toe onduidelikheid bestaan het, word aangespreek. Die seminaar word ook in Engels aangebied. Die datums en lokale is soos volg :

 

Cape Town

13 March 2014 (English)

Belmont Square, Rondebosch, Cape Town
Paarl

14 Maart 2014 (Afrikaans)

Simonsvlei Wynlandgoed, Paarl

Klik hier om te registreer.

Landdroshof siviele praktyk : Paarl seminaar