013 7533187 / 060 497 2512

Christo Smith Law Blog

Seminaar : Landdroshofpraktyk en Uitsettings : Stellenbosch

Capturefb2Onlangse regspraak het verreikende gevolge vir prosedures in uitsettingsaansoeke. ‘n Afrikaanse seminaar oor die Landdroshofreëls met spesiale verwysing na uitsettings word aangebied op 10 Maart 2015. Die seminaar word aangebied by Onze Rust Gastehuis net buite Stellenbosch. Dit sal ‘n breedvoerige bespreking oor die jongste ontwikkelings in prosedures ten aansien van uitsettings voortvloeiend uit die nuutste regspraak insluit. Voorbeelde sal bespreek en verskaf word. Die seminaar word aangebied as ‘n oggendseminaar vanaf 08h00 tot 13h00.

‘n Engelse seminaar oor dieselfde onderwerp word op 12 Maart aangebied in Kaapstad by die Belmont Konferensiesentrum. Prokureursklerke en gesoute prokureurs wat hulleself wil opskerp met die nuwe reëls, sal baat vind by die seminaar. Omvattende notas word ook verskaf.

Die seminaar word aangebeid deur Christo Smith, ‘n spesialis op die gebied met 27 jaar ondervinding. Hy is ook die outeur van die handboek Evictions & Rental Claims : A Practical Guide en het onlangs ‘n verdere boek oor  Landdroshofpraktyk getiteld Civil Procedure in Magistrates’ Courts : The Practitioner’s Manual, gepubliseer.

Verdere seminare in Engels oor dieselfde onderwerp word beplan vir Johannesburg, Pretoria, Durban, Bloemfontein, Oos Londen, Port Elizabeth en George. Die datums en lokale sal mettertyd bekend gemaak word.

 

Seminaar : Landdroshofpraktyk en Uitsettings : Stellenbosch